فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پروژه گندله سازی

در این پروژه به مسایل مربوط به تولید گندله میپردازیم که خلاصه این مطالب به شرح زیر می باشد: فصل اول شرح فرآيند كارخانه گندله سازي فصل دوم نحوه تولید گندله فصل سوم شرح تجهيزات ودستورالعملهاي توقف وراه اندازي كارخانه گندله سازي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دیگ بخار

آب رساني براي ديگ بخار: سيستم گازرساني براي ديگ بخار مشعل: تاریخچه و انواع دیگ های بخار :

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازيابي فاضلاب نيروگاههاي بخاري با بكارگيري تبخيركننده از نوع تراكم مجدد بخار

بازيابي فاضلاب نيروگاههاي بخاري با بكارگيري تبخيركننده از نوع تراكم مجدد بخار

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پوشش دهی بستر سیال در صنایع غذایی

Fluidized Bed Coating، پوشش دهی بستر سیال، Fluidized Bed Coating، پوشش دهی بستر سیال، صنایع غذایی، ترجمه، اصول مهندسی صنایع غذایی، انتقال جرم و حرارت، مدلسازی Top Spry Fluidized Bed Coating Bottom-Spray Fluidized Bed Coating

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همه چیز درباره توکیو

همه چیز درباره توکیو

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خدمات الکترونیک شهری کره جنوبی

خدمات الکترونیک شهری کره جنوبی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خدمات الکترونیک شهری فرانسه

خدمات الکترونیک شهری فرانسه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیمی مواد غذایی تبریز(پور آذرنگ)

شیمی مواد غذایی تبریز(پور آذرنگ)

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی